Nyheder

Bestyrelsesmøde den 12. marts 2024

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 12. marts 2024. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2023, som offentliggøres i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, der afholdes den 9. april 2024. Resultatet for 2024 er tilfredsstillende. Bestyrelsen har positive forhåbninger til fremtiden. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer. Bestyrelsen gennemgik forberedelse af generalforsamling og ejermøde den 9. april 2024.

 

Bestyrelsesmøde den 19. februar 2024

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 19. februar 2024. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer.

 

Bestyrelsesmøde den 26. januar 2024

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 26. januar 2024. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer. Årsrapporten for 2023 offentliggøres medio april 2024.

 

Bestyrelsesmøde den 28. november 2023

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 28. november 2023. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer.

 

Bestyrelsesmøde den 30. august 2023

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 30. august 2023. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer.

 

Bestyrelsesmøde den 20. marts 2023

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 20. marts 2023. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2022, som offentliggøres i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, der afholdes den 13. april 2023. Resultatet for 2022 er tilfredsstillende. Bestyrelsen har positive forhåbninger til fremtiden. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer. Bestyrelsen gennemgik forberedelse af generalforsamling og ejermøde den 13. april 2023.

 

Bestyrelsesmøde den 15. november 2022

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 15. november 2022. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og 5-års gennemgang.

 

Bestyrelsesmøde den 29. august 2022

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 29. august 2022. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og 5-års gennemgang.

 

Bestyrelsesmøde den 31. maj 2022

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 31. maj 2022. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og 5-års gennemgang.

 

Bestyrelsesmøde 18. marts 2022

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 18. marts 2022. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2021, som offentliggøres i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, der afholdes den 29. marts 2022. I lyset af Covid 19-nedlukningen anses resultatet for 2021 som tilfredsstillende. Genåbningen giver positive forhåbninger til fremtiden. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og 5-års gennemgang. Bestyrelsen gennemgik forberedelse af generalforsamling og ejermøde den 29. marts 2022.

 

Bestyrelsesmøde 24. januar 2022

Peter Normann er fratrådt som CEO pr. 31. december 2021, og Alice Jensen er ny CEO pr. 1. januar 2022. Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 24. januar 2022. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Lejer for nuværende ingen arrangementer grundet nedlukning. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og den igangværende 5-års gennemgang med entreprenører. Økonomi for 2021 følger budget. Årsrapport for 2021 offentliggøres ultimo marts 2022.

 

Bestyrelsesmøde 2. november 2021

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 2. november 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Lejer har påbegyndt arrangementer, men en træg international underholdningsindustri har medført et mere beskedent arrangementsprogram end håbet. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og den igangværende 5-års gennemgang med entreprenører. Økonomien for 2021 følger nogenlunde budget.

 

Bestyrelsesmøde 12. august 2021

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 12. august 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Efter tvangslukning i store dele af år 2020 og 2021 som følge af corona påbegynder lejer igen arrangementer fra september måned. Lejer har overholdt indgåede lejeaftaler. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og den igangværende 5-års gennemgang med entreprenører.

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2021

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 30. marts 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2020, som offentliggøres den 7. april 2021 i forbindelse med generalforsamlingen. I lyset af tvangsnedlukningen anses resultatet for 2020 som tilfredsstillende. Gennemførelse af corona vaccinationer giver håb om, at der kan afholdes større arrangementer i arenaen igen fra efteråret. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og opstart af 5-års gennemgang med entreprenører. Bestyrelsen gennemgik forberedelse af generalforsamling og ejermøde den 7. april 2021.

 

Bestyrelsesmøde 27. januar 2021

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 27. januar 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer, direktør og selskabets revisor var til stede. Corona retningslinjer blev overholdt. Bestyrelsen drøftede det foreløbige regnskabsresultat for 2020. Årsrapporten 2020 offentliggøres den 7. april 2021 i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede lukningen af Royal Arena og lejersituationen. Corona vanskeliggør afholdelse af arrangementer og presser økonomien for lejer. Lejer har gjort brug af statslige hjælpepakker. Lejer har overholdt lejeaftale med Arena CPHX. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer. Der pågår bygning af P-hus på nabogrund, som forventes at være færdigt ultimo 2021. Forberedelser til 5-års gennemgang med entreprenører af arenaen iværksættes snart.

 

Kalender 2023

Der er aftalt følgende møder for Arena CPHX P/S i 2023:

18. januar 2023 - bestyrelsesmøde

20. marts 2023 – bestyrelsesmøde

13. april 2023 - generalforsamling

30. august 2023 - bestyrelsesmøde

28. november 2023 - bestyrelsesmøde

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66
ROYAL ARENA
Hannemanns Allé 18
2300 København S