Nyheder

Bestyrelsesmøde 30. marts 2021

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 30. marts 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog. Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2020, som offentliggøres den 7. april 2021 i forbindelse med generalforsamlingen. I lyset af tvangsnedlukningen anses resultatet for 2020 som tilfredsstillende. Gennemførelse af corona vaccinationer giver håb om, at der kan afholdes større arrangementer i arenaen igen fra efteråret. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift, igangværende udbedringer og opstart af 5-års gennemgang med entreprenører. Bestyrelsen gennemgik forberedelse af generalforsamling og ejermøde den 7. april 2021.

 

Bestyrelsesmøde 27. januar 2021

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Arena CPHX den 27. januar 2021. Alle bestyrelsesmedlemmer, direktør og selskabets revisor var til stede. Corona retningslinjer blev overholdt. Bestyrelsen drøftede det foreløbige regnskabsresultat for 2020. Årsrapporten 2020 offentliggøres den 7. april 2021 i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede lukningen af Royal Arena og lejersituationen. Corona vanskeliggør afholdelse af arrangementer og presser økonomien for lejer. Lejer har gjort brug af statslige hjælpepakker. Lejer har overholdt lejeaftale med Arena CPHX. Bestyrelsen drøftede status på ejendommens drift og igangværende udbedringer. Der pågår bygning af P-hus på nabogrund, som forventes at være færdigt ultimo 2021. Forberedelser til 5-års gennemgang med entreprenører af arenaen iværksættes snart.

 

Kalender 2021

Der er aftalt følgende møder for Arena CPHX P/S i 2021:

27. januar: bestyrelsesmøde

7. april: bestyrelsesmøde og generalforsamling

12. august: bestyrelsesmøde

1. november: bestyrelsesmøde

Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66
ROYAL ARENA
Hannemanns Allé 18
2300 København S