Om selskabet

Arena CPHX er et partnerselskab stiftet i 2011 af Realdania og Københavns kommune, der hver har bidraget til opførelsen af Royal Arena.

Bestyrelsen i Arena CPHX P/S består af:

Lars Liebst (formand) samt Rikke Søgaard Berth og Jesper Loiborg.

Administration:

Direktør Alice Jensen

 

Erhvervsaktiviteter Bestyrelsen Arena CPHX P/S Januar 2020:

Lars Liebst

  • Tivoli A/S, CEO
  • Danmarks Idrætsforbund, medlem af Olympisk Idrætsforum
  • Dronning Ingrids Hæderslegat, medlem af bestyrelsen
  • Dansk Industri, formand for specialudvalg for turisme samt medlem af Executive Committee
  • Schackenborg Fonden, formand for bestyrelsen
  • Tishman Speyer, medlem af nordisk rådgivning organ
  • Friends of Tivoli Foundation, NY, medlem af bestyrelsen
  • Arena CPHX P/S og Arena Komplementar A/S, bestyrelsesformand
  • Columbia University Advisory Board, medlem af bestyrelsen
  • Danmarks Tekniske Museum, medlem af bestyrelsen

 

Rikke Søgaard Berth

  • Horten Advokatpartnerselskab, Partner og medlem af bestyrelsen
  • Karnov, medlem af Advisory Board Legal
  • Arena CPHX P/S og Arena Komplementar A/S, medlem af bestyrelsen

 

Jesper Loiborg

  • AP Pension-koncernen, bestyrelsesmedlem i AP Pension fmba, AP Livsforsikringsaktieselskab, AP Pensionsservice A/S, medlem af revisionsudvalg, medlem af risikoudvalg, medlem af IT-udvalg, valgt som det særlig kyndige og uafhængige medlem
  • Detail-forum, bestyrelsesmedlem
  • Forenet Kredit, medlem af repræsentantskab og valgudvalg
  • EjendomDanmark, delegeret
  • Byggesocietetet, delegeret samt medlem af Københavnsudvalget
  • Loiborg (rådgivningsvirksomhed), direktør
  • Dansk Turisme Kapital, Advisory Board
Arena CPHX P/S
Jarmers Plads 2
DK-1551 København V
Tlf. 70 11 66 66
ROYAL ARENA
Hannemanns Allé 18
2300 København S